Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Edycja 2012

Laureaci

Aktualności

PARTNER GŁÓWNY KONKURSU

Bank Pekao

Środa, 5 Sierpnia 2015 r.

W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, o godzinie 12:00 odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Komisja Konkursowa dokonała oceny uczestniczących w konkursie firm w oparciu o przyjęte parametry weryfikacyjne:

 • wielkość sprzedaży na rynku lokalnym i zewnętrznym,
 • eksport,
 • rentowność sprzedaży,
 • wartość inwestycji lokalnych,
 • innowacyjność i nowoczesność technologii,
 • dynamika i struktura zatrudnienia,
 • dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy,
 • promocja regionalna i ogólnopolska, postrzeganie marki,
 • wyróżnienia, nagrody, certyfikaty jakości,
 • udział w programach rządowych i pomocowych,
 • udział w integracji środowiska gospodarczego,
 • relacje z kontrahentami,
 • wpływ na środowisko (ekologia),
 • sponsoring, działalność charytatywna i na rzecz społeczności lokalnej,
 • realizacja obligatoryjnych zobowiązań (ZUS, podatki, kredyty)

Kapituła wskazała do wizytowania firmy, które uzna za najlepsze. Spośród wyróżnionych na tym etapie przedsiębiorstw zostaną wyłonieni laureaci Konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2015.

Wtorek, 3 Marca 2015 r.

Już po raz czternasty Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego nagrodzi najaktywniejsze gospodarczo firmy naszego regionu przyznając statuetki i wyróżnienia w konkursie "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2015".

Kryteria oceny oraz liczne grono starających się o nagrodę sprawiły, iż jest ona najważniejszym wyróżnieniem dla podkarpackiego biznesu, przyznawanym corocznie przez władze regionu, gremia gospodarcze i naukowe oraz media.

Laureaci Konkursu to wyjątkowe firmy, stanowiące gospodarczą wizytówkę województwa podkarpackiego, będące świadectwem, iż region nasz dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym oraz dużymi możliwościami rozwojowymi.

"Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" w trzynastu przeprowadzonych edycjach dała szansę do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć, twórczego współzawodnictwa i wzajemnej wymiany doświadczeń ponad 1500 uczestnikom. Statuetkę Laureata otrzymało prawie 130 firm.

XIV edycja Konkursu rozstrzygana będzie w następujących kategoriach:

 • Polskie Przedsiębiorstwo (6 grup wg zatrudnienia)
 • Przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • Przedsiębiorstwo Budowlane
 • Przedsiębiorstwo Handlowe
 • Opieka Zdrowotna
 • Eksporter
 • Firma Pięciolecia
 • Firma Dziesięciolecia
 • Najlepsze Produkty
 • Najlepsze Usługi
 • Innowacje
 • Nagrody specjalne przyznawane przez Kapitułę: Manager Roku, Wydarzenie Roku

Formularze konkursowe 2015

Piątek, 7 Listopada 2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego wręczenia nagród "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" 2014

Czwartek, 6 Listopada 2014 r.

Dobiegła końca trzynasta edycja konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza".

Konkurs organizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Do tegorocznej edycji konkursu swój udział zgłosiło 112 podkarpackich przedsiębiorstw.

Podczas uroczystej Gali, która będzie miała miejsce w LUKR LOUNGE CLUB RESTAURANT w Rzeszowie Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego wręczą laureatom konkursu statuetki oraz wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w kategoriach: firmy mikro (do 10 osób zatrudnionych), firmy małe I (od 11 do 25 osób zatrudnionych), firmy małe II (od 26 do 50 osób zatrudnionych), firmy średnie I (od 51 do 100 osób zatrudnionych) oraz firmy średnie II (od 101 do 250 osób zatrudnionych) i firmy duże (powyżej 250 osób zatrudnionych), eksporter, firma pięciolecia oraz firma dziesięciolecia.

Kapituła przyznała również nagrody w kategoriach: "przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce", "przedsiębiorstwo usług komunalnych", "przedsiębiorstwo budowlane", "przedsiębiorstwo handlowe", "opieka zdrowotna", "najlepsze usługi" i "najlepsze produkty".

Konkurs odbywał się w kilku etapach, ostatnim była wizytacja najlepszych firm. To właśnie po przeprowadzeniu audytów w firmach, Kapituła Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, w skład której weszli specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podjęła ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień. Laureatów poznamy w czasie uroczystej gali, w której udział wezmą przedstawiciele wszystkich uczestniczących w konkursie firm, osoby wchodzące w skład Kapituły konkursu, władze województwa, przedstawiciele środowisk gospodarczych oraz Partnerzy Konkursu i sponsorzy.

Laureaci XIII edycji Konkursu PODKARPACKIEJ NAGRODY GOSPODARCZEJ

Patronat medialny:
TVP Rzeszów Radio Rzeszów VIP Biznes&Styl Nowe Podkarpacie - Tygodnik regionalny Obserwator Lokalny Tygodnik Sztafeta Korso Tygodnik Regionalny gospodarkapodkarpacka.pl Tygodnik Nadwiślański Życie Podkarpackie